Blog

CME  و تغییر قوانین حاکم بر بلاکچین

CME و تغییر قوانین حاکم بر بلاکچین

  • محبوبه ملک لو
  • محبوبه ملک لو
  • 12 Feb 2018 05:30

گروه CME ، گروه بورس بازرگانی و کالای شیکاگو ، قصد توسعه تکنولوژی بلاکچین دارد و معتقد که این سیستم باید به گونه ای باشد که نیازی به هماهنگ سازی گره های شبکه نباشد .

 گروه CME به دنبال راه حلی جدید برای توسعه تکنولوژی بلاکچین است ، بطوری که نیازی به هماهنگی تمامی گره های شبکه نباشد و این نشان از ثبت اختراج جدید می باشد . این یک نیاز کلیدی برای بعضی از سیستم هاست ، بطور مثال سیستم هایی که بخشی از برنامه های پاداشی هواپیمایی و یا برنامه های کاربردی دیگر هستند ، که از بلاک چین برای ذخیره ونگهداری اطلاعات در زمان استفاده میکنند .این پرونده در روز 5شنبه توسط U.S.Patent  و USPTO  که در دسامبر 2016 ارائه شده بود ، منتشر شد .
CME بیان کرد که برنامه های پرواز هواپیمایی یک نمونه بارز این سیستم هاست و نیاز به تغییر دارد . اگر یک شرکت هواپیمایی تصمیم به ذخیره داده های مشتری پرواز بر روی یک بلاکچین عمومی کند ، لازم است یک فرآیند در جهت تغییر قوانین حاکم بر بلاک چین وجود داشته باشد البته  درصورتیکه شرکت هواپیمایی قوانین یا دیگر جنبه های برنامه پرواز خود را تغییر دهد . باید این را یادآور شویم که بلاکچین های عمومی برای ارز دیجیتال بسیار مهم است ، طبیعت سخت تغییر آنها باعث میشود که آنها برای استفاده های خصوصی و تجاری کمتر از یک خیال باشند .

Short url: http://iranmining.me/blog/148

share