اخبار

هشدار انجمن مالی چین به سرمایه گذاران

هشدار انجمن مالی چین به سرمایه گذاران

  • محبوبه ملک لو
  • محبوبه ملک لو
  • 10 بهم 1396 13:00

انجمن مالی به سرمایه گذارانی که فعالیت خود را با پلت فرمهای تجارت ارز دیجیتال خارجی ادامه داده اند ، هشدار داد.

انجمن مالی اینترنتی چین علیه مشارکت در تجارت ارز دیجیتال خارج از کشور و سرمایه گذاری های ICO هشدار داد . این انجمن بزرگ مالی که خودگردان است ، اطلاعیه جدیدی را در معرض عموم قرار داد که بر طبق آن سرمایه گذاران باید در برابر خطرات موجود در تجارت ارز دیجیتال در پلت فرم های خارجی محتاطانه عمل کنند .

مقامات چینی ، به رهبری بانک مردمی چین (بانک مرکزی کشور) ، در سپتامبر 2017 ممنوعیت گسترده ICO را صادر کرد و دستور بستن مبادلات ارز دیجیتال داخلی را داد . انجمن مالی چین (NIFA) ادعا می کند که بر افراد و موسسات در چین که فعالیت خود رادر زمینه تجارت در پلت فرم های تجاری خارجه ادامه داده اند ، نظارت دارد .

لینک کوتاه: http://iranmining.me/blog/89

اشتراک