اخبار

قانون گذاران هنگ کنگ: به امنیت مبادلات و فروش ارز ادامه خواهیم داد

قانون گذاران هنگ کنگ: به امنیت مبادلات و فروش ارز ادامه خواهیم داد

  • احسان رسولی
  • احسان رسولی
  • 21 بهم 1396 14:52

قانون گذاران هنگ کنگ در یک هشدار جدید به سرمایه گذاران پنهانی وعده دادند که به امنیت در ارزهای دیجیتال و بازارهای ICO ادامه خواهند داد

 در یک بیانیه ی جدید از سوی کمیسیون اوراق بهادار،Ashy Alder گفت که مبادلات ارز و ICO را بازدید و بررسی میکنیم تا به موفقیت برسند و بازار های حرفه ای باید در متقاعد کردن قانونی بودن مبادلات،نقش خود را ایفا کنند.این به این صورت است که تمامی قانون گذاران اوراق بهادار درباره این موضوع متفقل القول هستند.او گفت ما می خواهیم به پلیس بازار ادامه دهیم و زمانی که لازم باشد آن را تقویت می کنیم.اما ما همچنان مصر هستیم که بازارهای حرفه ای به درستی مراقب باشند و از تقلب یا سرمایه گذاری های مشکوک جلوگیری کنند وUS را در متقاعد کردن قانون یاری دهند.

هنگ کنگ به شکل مطلوب در جستجوی برهم زننده ی تعادل بین سرمایه گذار و دستگاه های دیگر باتوجه به قوانین ارز دیجیتال وICO میباشد .برعکس در کشور چینی ،مبادلات ارز و ICO هر دو ممنوع می باشدو به همین خاطر قانون گذاران این کشور در حال انتخاب یک رویکرد میانه به همره ذکر خطرها به جای ممنوعیت قبلی که وجود داشت ،می باشند.اگر سرمایه گذاران خطرهای بازار ارز دیجیتال و ICO را کامل درک نکرده و یا خودشان را در مقابل ضرر آماده نکرده باشند،سرمایه گذاری نمایند.

مدیر سازمان های اجرایی واسطه ها،در هشدارهای خود ادامه داد که در غیر اینصورت مسئولیت هر اتفاقی با خود سرمایه گذاران است.

لینک کوتاه: http://iranmining.me/blog/142

اشتراک